Czytaj więcej...

Informujemy, że z dniem 20.05.2020 r. nastąpi zmiana cennika firmy THALE (dawniej NICZUK).

Jak przekazał dostawca, zmiana cen podyktowana jest rosnącymi cenami surowców, spadkiem wartości kursu złotego, a także wzrostem kosztów prowadzenia działalności.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/Graf.jpg'
There was a problem loading image 'loga/Graf.jpg'
Czytaj więcej...

Informujemy, że z dniem 11.05.2020 r. nastąpi zmiana cennika firmy Graf.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/efar.jpg'
There was a problem loading image 'loga/efar.jpg'
Czytaj więcej...
Informujemy, że z dniem 06.05.2020 r. firma Efar wprowadzi nowy cennik na armaturę importowaną. Wzrost cen wyniesie 6%.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/5536291b0bb19.jpg'
There was a problem loading image 'loga/5536291b0bb19.jpg'
Czytaj więcej...
Informujemy, że od dnia 4 maja 2020 roku firma Arco wprowadzi podwyżkę cen katalogowych swoich produktów. Zmiana wyniesie od 4% do 6%. 
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/apator.jpg'
There was a problem loading image 'loga/apator.jpg'
Czytaj więcej...

Informujemy, że z dniem 04.05.2020 r. firma Apator wprowadza nowy cennik swoich produktów. Zmiany dotyczą wyłącznie wycofania produktów oraz poszerzenia oferty, natomiast ceny dotychczas oferowanych produktów pozostały na niezmienionym poziomie.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/48711a80bb6e3.jpg'
There was a problem loading image 'loga/48711a80bb6e3.jpg'
Czytaj więcej...
Informujemy, że od 2 maja 2020 roku ulegają zmianie ceny katalogowe produktów oferowanych przez firmę HERZ. Średni wzrost cen wyniesie 9%.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/552792f375f4b.jpg'
There was a problem loading image 'loga/552792f375f4b.jpg'
Czytaj więcej...

Informujemy, iż z dniem 1 maja 2020  ulegną zmianie cenniki produktów Flamco Meibes. Wzrost cen dotyczy wybranych produktów i dla grupy produktów Meibes wyniesie 4%-8%, natomiast dla produktów Flamco bedzie to 2%-10%, a dla kilku produktów do kilkudziesięciu procent.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/beretta.jpg'
There was a problem loading image 'loga/beretta.jpg'
Czytaj więcej...
Informujemy, że z dniem 01.05.2020 r. ulegnie zmianie cennik marki Beretta w zakresie techniki domowej. Nowy cennik będzie zawierał zarówno zmiany w ofercie, jak i zmiany cen niektórych produktów.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/488856e5a6222.jpg'
There was a problem loading image 'loga/488856e5a6222.jpg'
Czytaj więcej...
Informujemy, że z dniem 01.05.2020 r. ponownie zmienią się wszystkie cenniki produktów Danfoss, które mają cenę katalogową wyrażoną w złotówkach. Zmiana wyniesie +5%. Wzrost ten, nie dotyczy cen produktów wyrażonych w EUR, które pozostają bez zmian.
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'loga/Brugg_logo.png'
There was a problem loading image 'loga/Brugg_logo.png'
Czytaj więcej...
Informujmy, że od dnia 01.05.2020 firma Brugg wprowadza zmiany w cenach systemu CALPEX. Podwyżka cen katalogowych wyniesie 3%.