Informujemy, że z dniem 01.12.2020r. nastąpi zmiana cennika firmy VIEGA. Ceny ulegną podwyższeniu o 3,49%.