Informujemy, że z dniem 01.08.2020r. nastąpi zmiana cennika firmy LFP. Zmiany dotyczą wybranych produktów i obejmują podwyżkę średnio o2% oraz obniżkę średnio o -9%.