Informujemy, że z dniem 01.10.2019 r. ulegną zmianie ceny stalowych systemów kominowych firmy Jeremias. Zmiana wyniesie +3,5%. Zmiana cen nie dotyczy systemów kominowych wykonanych z tworzyw sztucznych.