Informujemy, że z dniem 01.07.2019 r. ulegną zmianie ceny katalogowe wszystkich produktów marki SALUS Controls. Podwyżka wyniesie 2,5%.