Informujemy, że dniem 01.07.2019 r. zacznie obowiązywać nowy cennik Komponentów Automatyki Przemysłowej Danfoss. Podwyżka wyniesie średnio 3,4%.

Grupa produktowa

Zmiana cen %

Informacje dodatkowe

PL04 Komponenty Automatyki Przemysłowej

+3,4%*

Tylko PL04, tj zawory elektromagnetyczne, zawory sterowane pneumatycznie, przetworniki ciśnienia oraz czujniki temperatury

* W odniesieniu do pewnych części zamiennych oraz kodów planowanych do wycofania z produkcji, zmiana cen może odbiegać od wskazanej powyżej wartości.