Z dniem 11.03.2019 r. nastąpi zmiana cennika firmy Hewalex. Zmiany dotyczą wybranych produktów i obejmują zarówno podwyżkę w przedziale 3-10%, jak i obniżkę 8% (niektóre pompy ciepła PCCO SPLIT).