Z dniem 01.02.2019 ulegnie zmianie cennik produktów firmy Grundfos.

Oprócz zmian cen produktów, wynikających z bieżącej sytuacji na światowych rynkach surowców i komponentów, w propozycji zmian cen znaleźć można nowości produktowe, które pojawią się w ofercie w roku 2019:
• Nowy typoszereg domowych pomp i hydroforów JP
• Nowe moduły komunikacyjne CIM260 pracujące w sieci 3G/4G
• Nowe typoszeregi dużych pomp wielostopniowych CR 95, 125, 155