Z dniem 17.01.2019 r., zmianie ulegają cennik detaliczny wyrobów Instal-Projekt oraz cennik opłat transportowych na dostawy poniżej minimum logistycznego. Zmiany objęły zarówno podwyżkę cen (do 14%), jak i obniżkę (do 32%).