Z dniem 10.01.2019 r. ulegnie zmianie cennik firmy Galmet. Zmiana będzie dotyczyć wszystkich grup asortymentowych.