Z dniem 01.01.2019 r. nastąpi zmiana cennika Tucai. Średni wzrost cen wyniesie 3%, z wyjątkiem węży gazowych.