Z dniem 01.01.2019 r. nastąpi zmiana cennika firmy Schell Polska. Zmiana cen katalogowych dotyczy wszystkich grup  produktów i wyniesie 2,5%.