Z dniem 01.01.2019 r. ulegnie zmianie cennik firmy Ridgid. Podwyżka, wymuszona jest, jak informuje Dostawca, wzrostem cen surowców.