Z dniem 01.01.2019 r. ulegnie zmianie cennik firmy Danfoss (seria KAP - PL04). Podwyżka wyniesie średnio 4%.