Czytaj więcej...Energia słoneczna dociera do ziemi w sposób ciągły. Zawiera w sobie promieniowanie widzialne i niewidzialne, użyteczne i szkodliwe. Ludzie nauczyli się wykorzystywać tę część, która jest przydatna i nieszkodliwa. Jest to światło widzialne i promieniowanie cieplne, które nie jest widzialne ale odczuwalne.

Czytaj więcej...

Dzisiaj odkurzacz centralny jest już standardowym wyposażeniem domów jednorodzinnych. O ile instalacja odkurzacza zamontowana w ścianach domu jest podobna we wszystkich systemach, o tyle rozwiązania konstrukcyjne jednostek centralnych znacząco różnią się pomiędzy sobą.

Czytaj więcej...Pod określeniem ogrzewanie podłogowe kryje się wiele zagadnień wpływających na prawidłowość wykonania i działania systemu ogrzewania podłogowego.