b_250_250_16777215_00_images_biuletyn_Beretta-Power-Plus-thumb.jpgStojące kotły kondensacyjne POWER PLUS BOX marki BERETTA do pracy w kaskadzie o łącznej mocy nawet 6,9 MW!

Kotły z serii POWER PLUS BOX skierowane są przede wszystkim do projektantów, inwestorów i deweloperów. Urządzenia te mogą bowiem pracować w kaskadzie (w jednym systemie grzewczym) do łącznej mocy 6,9 MW (przy parametrach pracy 80/60°C) ogrzewając ogromne budynki czy hale produkcyjne (o powierzchni nawet 40.000 m2).

W rodzinie kotłów POWER PLUS BOX można wyróżnić trzy modele: PP BOX 1002 P INT, PP BOX 1003 P INT oraz PP BOX 1004 P INT, składające się odpowiednio z dwóch, trzech i czterech modułów grzewczych, każdy modulujący w zakresie mocy 26–128 kW (przy parametrach pracy 50/30°C). Oznacza to, że POWER PLUS BOX 1004 P INT ma bardzo szeroką modulację mocy 1:20 przy wspomnianych wcześniej parametrach pracy.

Każdy wymiennik zbudowany jest z jednej wężownicy pentagonalnej (wykonanej ze stali INOX) od wewnątrz i drugiej karbowanej wężownicy bimetalicznej (wykonanej z miedzi po stronie wody kotłowej i stali kwasoodpornej AISI316L po stronie spalin) na zewnątrz. W środku wymiennika umieszczony jest palnik PREMIX, do którego dostarczana jest odpowiednia mieszanka gazu i powietrza, potrzebna do spalania. Powstające na skutek spalania gazu spaliny „rotują” w wymienniku dwururowym, wstępnie ogrzewając wodę kotłową, i zostają skroplone w postaci kondensatu. Powracająca z instalacji woda kotłowa przepływa równolegle przez obie wężownice, zostaje podgrzana, a następnie zasila instalację. Kotły POWER PLUS BOX wyposażone są również w energooszczędne pompy, kolektor gazowy 3”, rozdzielacz hydrauliczny zasilania i powrotu 5” oraz kolektor kondensatu 50 mm.

Zarządzanie kaskadą odbywa się za pomocą programatora MASTER, który steruje zdalnie płytą elektroniczną SLAVE, znajdującą się w każdym module grzewczym. Dzięki regulatorowi kaskadowemu można zaprogramować pracę urządzenia, a także sterować niezależnie trzema obiegami grzewczymi.

Kotły POWER PLUS BOX można łączyć w kaskadę szeregowo maksymalnie do dwóch jednostek grzewczych POWER PLUS BOX P 1004 INT (korzystając z dostępnych akcesoriów marki BERETTA) do mocy 1024 kW (przy par. pracy 50/30°C). Przy z potrzebowaniu na moc powyżej 1024 kW należy łączyć kotły w kaskadę równolegle.

Akcesoria i osprzęt marki BERETTA do kotłów kondensacyjnych POWER PLUS BOX montuje się bez konieczności wykonywania jakichkolwiek pomiarów. Aby podłączyć kotły POWER PLUS BOX (do mocy 1024 kW) do instalacji, wystarczy skorzystać z rur przyłączeniowych oraz sprzęgła, dostępnych w katalogu marki Beretta. Tak samo postępuje się podczas montażu systemu spalinowego. Wszystkie elementy systemu kominowego zostały zaprojektowane i wykonane tak, by móc bez problemu odprowadzić spaliny za pomocą jednego przewodu spalinowego. Każdy moduł jest już wyposażony w zawór antyzwrotny blokujący niepożądane cofanie się spalin do elementu grzewczego, w danej chwili niepracującego. System spalinowy wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4404, posiada klasę szczelności gazowej H1, wszelkie wymagane certyfikaty i jest oznakowany symbolem CE. Kocioł POWER PLUS BOX został wyróżniony Statuetką Złotego Instalatora 2015.

Grażyna Bentkowska

www.beretta.pl